Co je potřeba k vyřízení ekologické likvidace s výkupem

Domluvený termín a místo předání - výkupu vozidla:

Prvním krokem pro vyřízení výkupu autovraku a vyřízení jeho ekologické likvidace je telefonická domluva výkupních podmínek a termínu předání vozidla nebo autovraku s naším operátorem.  

Zajímá nás: 

- Jaké vozidlo nebo autovrak potřebujete prodat a ekologicky zlikvidovat (typ, ročník)

- Jaký je aktuální stav vozidla, zda je vůz kompletní nebo nekompletní

- V některých případech vyžadujeme zaslání fotografií automobilu - pro přesnější nacennění

- Odkud jste, kde se nachází vozidlo, zda je místo přístupné

- Přítomnost majitele vozidla při předání nebo přípravená plná moc k vyřízení ekologické likvidace

- Termín a čas, který Vám vyhovuje - domlouváme příjezd našeho řidiče na přesný časový termín

 

Před samotným předáním - prodejem autovraku:

Než vyjíždí náš řidič odtahového speciálu na stanovené místo předání vozidla, vždy telefonicky předem kontaktuje majitele (předávajícího) vozidla. Ověřuje si, zda je vše v pořádku, zda je daný termín platí a předávající bude včas na místě u vozidla. Kontrolní telefonát probíhá cca půl hodinu až hodinu před termínem předání vozidla.

Nezapomeňte: Pokud před stanoveným termínem předání vozidla neproběhne telefonní spojení řidiče se zákazníkem, řidič nevyjíždí a výkup vozidla je z naší strany zrušen. Zákazníka kontaktujeme opětovně později a domlouváme náhradní termín. 

 

Co nezapomenout mít u sebe při předání vozidla:

Aby předání vozidla, jeho výkup a především vyřízení ekologické likvidace vašeho automobilu úspěšně proběhlo, musíte mít u sebe připraveno:

- Vozidlo nebo autovrak

- Váš občanský průkaz (OP toho kdo vozidlo předává)

- Velký technický průkaz od vozidla (případně osvědčení od vozidla - malý technický průkaz)

- V případě, že vozidlo nepředává majitel vozidla, není přítomen, mít u sebe PLNOU MOC k vyřízení ekologické likvidace daného vozidla.  

 

Majitelem vozidla je podnikatel nebo firma: 

Vozidlo předává oprávněný zástupce firmy nebo zplnomocněná osoba. Mít u sebe připraveno:

Vozidlo nebo autovrak

- Váš občanský průkaz majitele firmy nebo zastupující osoby

- Velký technický průkaz od vozidla (případně osvědčení od vozidla - malý technický průkaz)

- Plná moc při zastupování majitele nebo jednatele firmy jinou osobou

- Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku

 

Další informace: 

SPZ na vozidle můžete ponechat, náš řidič Vám je ochoten sundá.

Pokud nemáte aktuálně občanský průkaz postačí řidičský průkaz nebo pas.

Plná moc nemusí být ověřená a může být sepsána také ručně.

Pokud majitel vozidla zemřel, je třeba doložit pravomocné rozhodnutí soudu o projednaném dědictví.